COOKIES & POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących zbierania, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych podczas korzystania z Serwisu.

Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać informacji o użytkowniku nikomu z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Używamy Twoich Danych Osobowych w celu zapewnienia i ulepszenia Usługi. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie zdefiniowano inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach i Postanowieniach, dostępnych pod adresem https://vantastic.pl.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji


Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe („Dane Osobowe”) mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Dane dziennika
Gromadzimy informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania naszego serwisu („Dane dziennika”). Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego („IP”) komputera użytkownika, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które użytkownik odwiedza, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach oraz inne statystyki.

Cookies


Cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki „cookies” są wysyłane do przeglądarki użytkownika ze strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera.

Używamy plików „cookies” do zbierania informacji. Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Dostawcy usług


Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w naszym imieniu, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Państwa Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo


Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony Państwa Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Łącza do innych witryn


Nasza usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są obsługiwane przez nas. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony lub usługi osób trzecich.

Prywatność dzieci


Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko dostarczyło nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli odkryjemy, że dziecko poniżej 18 roku życia przekazało nam Dane osobowe, natychmiast usuniemy takie informacje z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności


Możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu opublikowania ich na tej stronie.

Kontakt z nami


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami.

Scroll to Top